Σκάλα Μυστεγνών, 81100
Λέσβος (Μυτιλήνη), Ελλάδα

Τηλέφωνα:
Tel./Fax +30 22510 94209
Mob. +30 6947402632
ΜΗΤΕ:0310 Κ113Κ0280000
ΜΗΤΕ:0310 ΚΟ32Α0077300